1-תמונה לאחר סיום 01.2017
1DSC_1037-c

תחומי פעילות החברה

ייזום, בנייה ופיתוח של מוסדות ציבור, מוסדות תרבות וקהילה, תעשייה עתירת ידע, משרדים ומסחר.

ניהול נכסי העירייה, השבחת הנכסים, עסקאות קומבינציה עם יזמים, מכירת נכסים וכמובן השכרת נכסים. כול זאת בכדי מחד להגדיל את משאבי העירייה לביצוע פעילויות ציבוריות, ומאידך להגדיל את שטחי

התעסוקה והמסחר לרווחת התושבים

קיום קשרים רציפים עם יזמים פוטנציאליים להשבחת נכסי העיר ולהגברת התועלת לתושבים

תחת החברה הכלכלית פועלת המינהלת להתחדשות עירונית שתפקידה לקדם פרויקטים להתחדשות עירונית: פינוי בינוי ותמ"א 38, תוך תכלול צרכי התושבים, אפשרויות יזמיות ומדיניות העירייה בנושא פיתוח העיר בהשבחת סביבת המגורים, מוסדות הציבור והמרחב הציבורי הנדרש.​

כול פעילויות החברה מבוצעות בהתאם למדיניות העירייה ומתואמות עם כול גורמי העירייה