החברה הכלכלית לפיתוח חולון                                                                      המרכבה 47 חולון 03-5018574

תיכון הייטק היי

תיכון רב שנתי (4) ברוח הייטק היי, ימוקם בשדרות ירושלים בסמוך לאיזור התעשייה, שטח המגרש לתכנון 11,400 מ"ר, שטח הבינוי של הפרויקט עומד על  4,000 מ"ר כולל חניון תת קרקעי. כמו כן חדר טרנספורמציה ומבני עזר, בנוסף פיתוח של השטח, אדריכלית הפרויקט היא צפי שומר, הפיקוח נעשה על ידי חברת אייל רוטברט הנדסה וניהול בע"מ.