גן יצחק שדה- שתי כיתות גן

שני כיתות גן ילדים ברחוב יצחק שדה 24 גוש חלקה 7165/48 במסגרת ההכנות לשנת הלימודים הבאה,  אדריכל הפרויקט הוא אדר' בני מוסקוביץ, הפיקוח והניהול  נעשים על ידי חברת י. א. טל בע"מ. הפרויקט נמצא כעת בתכנון מתקדם ובתהליכי הוצאת היתר

החברה הכלכלית לפיתוח חולון                                                                      המרכבה 47 חולון 03-5018574