גן יצחק שדה- שתי כיתות גן

שני כיתות גן ילדים ברחוב יצחק שדה 24 גוש חלקה 7165/48 במסגרת ההכנות לשנת הלימודים הבאה,  אדריכל הפרויקט הוא אדר' בני מוסקוביץ, הפיקוח והניהול  נעשים על ידי חברת י. א. טל בע"מ. הפרויקט נמצא כעת בתכנון מתקדם ובתהליכי הוצאת היתר