מגרש ספורט לזרוס

שיפוץ מסיבי של מגרש הספורט של מתקן הספורט בקרית מיכה גוש 7124 חלקה 242 וגוש 7126 חלקה 207 + 209. השיפוץ יכלול התקנת כר דשא סיטנטטי, בינוי טריבונה, הסדרה של תאורה וכו'. אדריכל  הפרויקט הוא זוהר שגב, הפיקוח בפרויקט נעשה על ידי חברת י. א. טל בע"מ.

החברה הכלכלית לפיתוח חולון                                                                      המרכבה 47 חולון 03-5018574