מגרש ספורט לזרוס

שיפוץ מסיבי של מגרש הספורט של מתקן הספורט בקרית מיכה גוש 7124 חלקה 242 וגוש 7126 חלקה 207 + 209. השיפוץ יכלול התקנת כר דשא סיטנטטי, בינוי טריבונה, הסדרה של תאורה וכו'. אדריכל  הפרויקט הוא זוהר שגב, הפיקוח בפרויקט נעשה על ידי חברת י. א. טל בע"מ.