עובדי החברה

​שם

גב' פנינה שנהב

אינג' פרדי שטרייט
שירי גורן-כחולי
מוטי ענתבי

אינג' דרור עמית

מירב קדמי

לילך פרץ

גליה סוקר

רועי זמאני
מיקי מגל

 

תפקיד

מנכ"ל החברה
מהנדס וסמנכ"ל החברה
ע. מנכ"ל ומנהלת פרויקטים

מנהל כספים
מהנדס

מנהלת חשבונות ראשית

מנהלת חשבונות

אחראית נכסים
פיקוח בנייה
מזכירת החברה

עובדי המינהלת להתחדשות עירונית

ראש המינלהת להתחדשות עירונית מנהל פרויקטים ולקוחות 

מנהלת תחום חברה וקהילה

רכזת חברתית

אדריכלית המינהלת 

לירן אדרי         

עידן דקל

מוריה ארבל

מרינה זרנקין

אדר' עפרה ליפסקי

החברה הכלכלית לפיתוח חולון                                                                      המרכבה 47 חולון 03-5018574