החברה הכלכלית בנתה בשנת 2013 3 גני ילדים בני שתי כתות בכל גן  הגנים נבנו ברחוב הדר 16  ברחוב אורים 7 ושדה בוקר 7. אדריכל הפרויקט אדר' בני מוסקוביץ הפיקוח והניהול יואב טל.

הגנים נמסרו לעירייה בתחילת שנת הלימודים תשע"ה.

​בניית גני ילדים