מכרז פומבי 3/2020 - תכנון,אספקה,הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית על גגות מבני ציבור בחולון - פרוטוקול פגישת קבלנים 1 / פרוטוקול 2

החברה הכלכלית לפיתוח חולון                                                                      המרכבה 47 חולון 03-5018574