דרקטוריון החברה

מר מוטי ששון - ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון

גב' מימי פלג   - מהנדסת העיר - חברת דירקטוריון

גב' איילת כהן  - חברת דירקטוריון

מר חיים כץ    -  חבר דירקטוריון

מר יצחק וידבסקי - חבר דירקטוריון

מר מורן ישראל - חבר דירקטוריון

גב' בתיה עזר - חברת דירקטוריון

מר מיקאל בוזגלו - חבר דירקטוריון

מר ערן דוד- חבר דירקטוריון