שיפוץ תיאטרון חולון

החברה החלה בביצוע תכנון שיפוץ תיאטרון חולון . השיפוץ יכלול שינוי משמעותי בחזיתות במבואות בגרמי המדרגות בשטחים הנלווים באולם 2 ובאולם הקטן. כמו כן, תבצע תוספת של חדרי סטודיו ופיתוח סביבתי. שטח השיפוץ עומד על 1,310 מ"ר בינוי ו 2,080 מ"ר פיתוח. אדריכל הפרויקט הוא יואל דבוריינסקי. ניהול הפרויקט יתבצע על ידי חברה שיטה .