ועדות החברה

וועדת כספים 

מר דני פדר - יו"ר הוועדה
מר יצחק וידבסקי - חבר וועדה
גב' בתיה עזר - חברת וועדה

יועצים משפטים 

עו"ד גרשון רוטשילד- משרד עורכי דין נתן מאיר ושות'
עו"ד צבי מורג- משרד עורכי דין צבי מורג


 

 

 

מבקר החברה
אלקלעי ושות' רו"ח 

וועדת מכרזים

מר דני פדר - יו"ר הוועדה
​מר חיים כץ - חבר וועדה
אדר' מימי פלג – חברת וועדה
גב' איילת כהן - חברת וועדה
 

    וועדת ביקורת

מר חיים כץ - יו"ר הוועדה
עו"ד שרית לוי - חברת וועדה
מר אמנון ארץ קדושה - חבר וועדה

 

רו"ח החברה 

רו"ח מאיר ארביב- משרד שטראוס לזר ושות'