ועדות החברה

וועדת כספים 

מוטי ששון - ראש העיר
מר דני פדר - מ"מ גזבר העירייה ויו"ר הוועדה

יועצים משפטים 

עו"ד גרשון רוטשילד- משרד עורכי דין נתן מאיר ושות'
עו"ד צבי מורג- ממשרד עורכי דין צבי מורג


 

 

 

מבקר החברה
רו"ח אלקעי מונרוב 

וועדת מכרזים

​מר חיים כץ - חבר וועדה
אדר' מימי פלג – מהנדסת העיר
מר דני פדר - מ''מ מקום גזבר העירייה
גב' איילת כהן - סמנכ"ל אזור התעשייה
 

    וועדת ביקורת

עו"ד שרית לוי - מנהלת מחלקת נכסים עיריית חולון מר אמנון ארץ קדושה - גזבר עיריית חולון
מר עמוס ירושלמי - חבר וועדה 

 

רו"ח החברה 

רו"ח מאיר ארביב- משרד שטראוס לזר ושות'


 

החברה הכלכלית לפיתוח חולון                                                                      המרכבה 47 חולון 03-5018574