בניין הביטוח הלאומי ואגף הרווחה של עיריית חולון

בניין המהווה ביטוי לתפישה אדריכלית חדשה ומיוחדת למבני ציבור וממוקם בפינת הרחובות פנחס לבון וברקת. בניין הרווחה והביטוח הלאומי זכה בפרסי אדריכלות ארציים.