הפרויקט הפוטו-וולטאי 

כחלק מהפיכתה של חולון ל'עיר בריאה ומקיימת', המבקשת לתרום לשימור משאבי הטבע ואיכות הסביבה, החברה הכלכלית הקימה ב- 26 מוסדות חינוך מערכות סולאריות ליצור חשמל, וזאת באמצעות השכרת גגות מוסדות ציבור לחברות המפעילות.
לפרויקט מספר מטרות: יצור חשמל באנרגיה ירוקה, חינוך לשמירת הסביבה בבית הספר ובנוסף, נהנים בתי הספר בחלק נכבד מההכנסות הפרויקט.