מכרז פומבי 3/2020 - תכנון,אספקה,הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית על גגות מבני ציבור בחולון - פרוטוקול פגישת קבלנים 1 / פרוטוקול 2