נכסים

החברה הכלכלית לפיתוח חולון קיבלה את המנדט לטפל בנכסי עירייה השונים. מהות העבודה הוא ניהול שוטף של נכסים הכולל: השכרה, שיווק, רכישה, מכירה של נכסי החברה. החברה מטפלת כיום כ- 110 נכסים בכל רחבי העיר חולון.
מפת הנכסים שהחברה משכירה ברחבי העיר: