נכסים

החברה הכלכלית לפיתוח חולון קיבלה את המנדט לטפל בנכסי עירייה השונים. מהות העבודה הוא ניהול שוטף של נכסים הכולל: השכרה, שיווק, רכישה, מכירה של נכסי החברה. החברה מטפלת כיום 119 נכסים בכל רחבי העיר חולון.
מפת הנכסים שהחברה משכירה ברחבי העיר:

החברה הכלכלית לפיתוח חולון                                                                      המרכבה 47 חולון 03-5018574