כדי לראות את מסמכי המכרזים אנא היכנסו ללשונית "מכרזים פעילים"

החברה הכלכלית לפיתוח חולון                                                                      המרכבה 47 חולון 03-5018574